Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Första steget för att förebygga doping!

Ta en närmare titt på dopingproblemet!

Biomedicinska biverkningar av doping!

Bilder
Bakgrundsinformation
Bilder
Bakgrundsinformation
Bilder
Bakgrundsinformation
Det här presenterade undervisningsmaterialet för gratis nedladdning ska ses som en praktisk hjälp för lärarna på undervisningsinstitutioner.

De didaktiska bilderna finns i 3 olika svårighetsgrader så att den sammanlagda kunskapen kan användas
  • för grundutbildning av barn och ungdomar,
  • för den kontinuerliga utbildningen inom sporten (idrottare och coacher),
  • liksom som hjälp vid hälsoinformation (sjukgymnaster, läkare, medicinare)
efter respektive kunskapsnivå.

Dessutom bifogas bakgrundsinformation till bilderna i en separat fil för att åskådliggöra informationen.  
drucken 

www.doping-prevention.com