Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Prvi koraki pri dopinški preventivi!

Ustvarite si globlji vpogled v problematiko dopinga!

Škodljivi stranski učinki dopinga!

Prosojnice
Informacije o vsebini prosojnic
Prosojnice
Informacije o vsebini prosojnic
Prosojnice
Informacije o vsebini prosojnic
  Učno gradivo, ki se nahaja na tej strani, si lahko brezplačno prenesete na svoj osebni računalnik. Namenjeno je učiteljem na šolah in drugih izobraževalnih institucijah kot pomoč in opora pri pripravah na pouk. 

Didaktične prosojnice obstajajo v treh različnih težavnostnih stopnjah, kar omogoča širok spekter možnosti njihove uporabe. Prosojnice namreč vsakokrat ustrezajo danim pogojem in že pridobljenemu znanju učencev. Učno gradivo je namenjeno uporabi v različnih izobraževalnih institucijah:
  • za posredovanje osnovnega znanja o dopingu otrokom in mladini,
  • za dodatno izobraževanje športnikov, trenerjev in svetovalcev,
  • za posredovanje bolj poglobljenih zdravstvenih informacij, namenjenih zdravnikom, fizioterapevtom in  zdravstvenim delavcem.
Za pripravo inštruktorjev, učiteljev in docentov na pouk so dodatno priložene nujne informacije o vsebini posameznih prosojnic. Nahajajo se v posebni datoteki.   
drucken 

www.doping-prevention.com