Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Jednym z głównych zadań każdego systemu ochrony zdrowia jest profilaktyka. Niestety, w walce z dopingiem, działania koncentrują się raczej na opracowywaniu nowych metod identyfikacji i kontroli, a w dużo mniejszym stopniu na profilaktyce. Kontrole antydopingowe są niezbędne w zagwarantowaniu wolnych od leków i zabronionych metod dopingujących zawodów sportowych. Jednakże, lepszą drogą prowadzącą do zwalczenia dopingu jest edukacja, dostęp do informacji oraz prawidłowa pomoc medyczna. Zwykle jednak, wysiłki skupiają się na szukaniu winowajców, podczas gdy inne formy działania są zaniedbywane.

Nie wszystkie państwa walczą z problemem dopingu w ten sam sposób. W Europie, na przykład, sześć krajów zapoczątkowało drogę ustawodawczą określającą struktury prawne w zwalczaniu dopingu. Ich pomysły, sposoby oraz sankcje opracowywane były przez lata, jednak niektóre państwa nadal mają braki w tematach związanych z dopingiem – jeszcze kilka lat temu tylko pięć krajów miało specjalne ustawy dotyczące dopingu.

Więcej szczegółowych informacji o różnicach i podobieństwach między strategiami stosowanymi w profilaktyce antydopingowej w różnych krajach w Europie zebranych jest w  dokumencie „Przegląd obecnej sytuacji w Europie ” („Overview about the actual status quo in Europe”).
drucken 

www.doping-prevention.com