Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Komisja Europejska 2001:

Komisja Europejska sfinansowała projekt na temat „Biomedycznych niekorzystnych efektów stosowania dopingu”. Celem tego projektu, w który zaangażowały się Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Finlandia oraz Francja, był przegląd wiedzy naukowej o objawach niepożądanych spowodowanych nadużywaniem leków.  W pierwszym etapie projektu zorganizowano międzynarodowe sympozjum, które odbyło się 23 lipca 2001 roku w Kolonii. Następnie opublikowano sprawozdanie zawierającą doniesienia prezentowane na kongresie. Sprawozdanie to można za darmo pobrać tutaj.

Komisja Europejska 2002:

Komisja Europejska sfinansowała kolejny projekt, którego celem była prezentacja społeczeństwu wyników sympozjum. W ramach tego projektu powstać miała strona internetowa, tworząca podstawę do harmonizacji wiedzy o biomedycznych niekorzystnych efektach stosowania dopingu w Europie. Partnerami w projekcie były Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Włochy, Francja i Belgia. Jego głównym celem był rozwój dydaktycznych i metodycznych materiałów nauczania o objawach niepożądanych występujących jako efekt dopingu. Materiały te (takie jak slajdy czy informacje podstawowe) dostępne są przez internet, skąd mogą zostać pobrane, a następnie użyte w ramach edukacji prewencyjnej. Stronę tę można odwiedzić klikając tutaj.

drucken 

www.doping-prevention.com