Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Pierwsze kroki w profilaktyce dopingu!

Przyjrzyjmy się bliżej dopingowi!

Biomedyczne efekty niepożądane dopingu!

Slajd
Podstawowe informacje
Slajd
Podstawowe informacje
Slajd
Podstawowe informacje
Materiały nauczania, udostępnione tutaj do darmowego pobrania, powinny być pomocą dla nauczycieli, znajdując praktyczne zastosowania w instytucjach edukacyjnych.

Slajdy dydaktyczne dostępne są na trzech poziomach trudności, stąd zebrane w nich informacje mogą być wykorzystane:
  • do nauczania dzieci i młodzieży,
  • w bardziej zaawansowanym nauczaniu w różnych dyscyplinach sportowych (sportowców i trenerów),
  • a także przez służbę zdrowia (psychoterapeutów, lekarzy)
zgodnie z odpowiadającymi standardami wiedzy.

Ponadto, w dołączonych do prezentacji plikach znaleźć można informacje podstawowe ułatwiające zrozumienie treści slajdów.
drucken 

www.doping-prevention.com