Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Opis

ATLAS i ATHENA to programy mające na celu walkę z dopingiem, zwłaszcza z nadużywaniem substancji anabolicznych i steroidów, oraz promocję zdrowia. Do sportowców płci męskiej skierowany jest program ATLAS (ang. Athletes Training & Learning to Avoid Steroids = trenowanie i uczenie sportowców unikania steroidów). Natomiast ATHENA (ang. Athletes Targeting Healthy Exercise and Nutrition Alternatives) jest programem skierowanym do sportowców płci żeńskiej. Program ATHENA podkreśla rolę młodych kobiet w sporcie, uczy rozpoznawania nieprawidłowych zachowań żywieniowych oraz zwraca uwagę na szkodliwość stosowania leków w celu kształtowania sylwetki. Zatem zarówno program ATLAS, jak i ATHENA kładą nacisk na uczenie zdrowego odżywiania u sportowców oraz prawidłowych programów ćwiczeniowych jako alternatywy dla alkoholu i nielegalnych substancji zwiększających wydajność organizmu. Oba programy prowadzone są przez rówieśników osób, do których są kierowane, a ponadto są interaktywne, ciekawe i łatwe do wdrożenia przez trenerów w czasie trwania sezonu sportowego. 

Działalność

Przebieg programów ATLAS i ATHENA jest monitorowany przez trenera i wybranych młodych zawodników - liderów. Programy podzielone są na 45 minutowe sesje – 10 zajęć w przypadku programu ATLAS i 8 dla programu ATHENA. Rolą trenera jest przybliżenie programu jego uczestnikom, ich motywowanie oraz rozpoczynanie i podsumowywanie prowadzonych przez nich ćwiczeń. Liderzy odpowiedzialni są za instruowanie osób w swoich małych grupach rówieśniczych. Zajęcia obejmują odgrywanie scenek, akcje organizowane przez uczestników, a także organizacje publiczne oraz interaktywne gry instruktażowe. Sportowcy ćwiczą określanie celów i monitorowanie własnych zachowań żywieniowych. Słuchacze uczą się postaw i umiejętności, które pomogą im dokonywać prozdrowotnych wyborów w sporcie oraz w życiu.    

Efekty

Skuteczność obu programów została potwierdzona naukowo, a ich efekty jak dotąd wydają się być obiecujące i długoterminowe. U uczestników programu ATLAS stwierdzono obniżenie spożycia alkoholu i narkotyków, obniżoną częstość stosowania steroidów i suplementów, a także mniejszą ilość przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, poprawę stylu odżywiania i programów ćwiczeń. Dochodzi do tego również poczucie bycia lepszymi sportowcami oraz większą zdolność do odmowy stosowania narkotyków i leków.  
Wśród uczestniczek programu ATHENA stwierdzono zmniejszoną częstość przyjmowania tabletek odchudzających, steroidów, amfetamin oraz odżywek, poprawę sposobu odżywiania, rzadsze przypadki jazdy samochodem z pijanym kierowcą, zmniejszenie przypadkowej aktywności seksualnej, obniżenie częstości urazów. Jako efekt długofalowy zauważono zmniejszenie potrzeby przyjmowania tabletek odchudzających, alkoholu i marihuany.  

Linki

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

www.ohsu.edu/hpsm/atlas.cfm

 www.ohsu.edu/hpsm/athena.cfm
   
drucken 

www.doping-prevention.com