Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

NAUCZ SIĘ jak prawidłowo trenować!

 

POZNAJ zagrożenia dla zdrowia jakie niesie doping!

 

BĄDŹ uczciwy i dawaj przykład innym!

 

ODMAWIAJ, gdy proponują Ci stosowanie dopingu!

 

UDOWODNIJ innym, że możliwy jest sport bez dopingu!

   
drucken 

www.doping-prevention.com