Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Międzynarodowy Standard Badań 

Procedury badań regulowane są przez Międzynarodowy Standard Badań Światowego Kodeksu Antydopingowego. Międzynarodowy Standard Badań Światowego Kodeksu Antydopingowego jest obowiązkowym standardem międzynarodowym (szczebla 2) opracowanym w ramach Światowego Programu Zwalczania Dopingu. Badanie odbywa się w jednej z możliwych dwóch sytuacji:
  • Badania podczas zawodów (w związku z określonym konkursem)
  • Badania poza zawodami (podczas zgrupowań drużynowych, treningów lub w domu) 
Wszystkie metody badań  muszą być zgodne z tymi samymi podstawowymi procedurami pobierania próbek, muszą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych samych urządzeń do pobierania próbek oraz muszą przestrzegać tych samych standardów, przedstawionych w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Dokument ten zawiera normy określające planowanie badań, powiadamianie sportowców, przygotowywanie i wykonywanie pobrań próbek oraz analizę laboratoryjną.  

Planowanie sesji pobierania próbek i powiadamianie sportowców 

Skuteczny program zaczyna się od planowania sesji pobierania próbek, co oznacza całoroczne badania bez zapowiedzi przeprowadzane w odpowiednich odstępach czasowych. Organizacje antydopingowe odpowiedzialne są za pobieranie próbek w okresach podwyższonego ryzyka wystąpienia dopingu, co ma zniechęcać do stosowania substancji poprawiających wyniki we wszystkich dyscyplinach sportowych. Podczas zawodów kryteria wyboru sportowców, od których pobierane są próbki, różnią się w zależności od dyscypliny sportowej oraz rodzaju zawodów. Wybierani są nie konkretni sportowcy, ale raczej ich pozycje. Wybór sportowców do badania poza zawodami (Out-of-Competition, OOC) odbywa się zwykle w automatycznym losowaniu. 

Sportowcy o tym, że zostali wybrani do badania  powiadamiani są osobiście przez Urzędnika/Oficera Kontroli Dopingowej (Doping Control Officers, DCO). Po powiadomieniu, zarówno podczas jak i poza zawodami, pracownicy pobierający próbki towarzyszą sportowcom przez cały czas aż do momentu pobrania i zapieczętowania próbki. Podczas zawodów sportowcy są zazwyczaj powiadamiani na boisku/bieżni i mają 60 minut licząc od momentu powiadomienia na przybycie do Stacji Kontroli Dopingowej. Sportowiec może wykorzystać ten czas aby się uspokoić, wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród czy konferencjach prasowych, znaleźć swojego Przedstawiciela, przygotować dokument ze zdjęciem, itd. Powiadomienie w przypadku badań poza zawodami (OOC) zwykle ma miejsce w domu sportowca lub w obiekcie treningowym. Odmiennie niż w przypadku badań podczas zawodów, nie ma limitu czasowego na stawienie się w Stacji Kontroli Dopingowej, gdyż badanie zwykle odbywa się w miejscu powiadomienia.  

Przeprowadzanie sesji pobierania próbek

Sesja pobierania próbek jest uważnie monitorowana w celu zapewnienia, że zachowana jest integralność procesu kontroli dopingowej. Zadaniem Urzędników/Oficerów Kontroli Dopingowej jest: dopilnowanie by badanie próbek sportowców się powiodło, zminimalizowanie szansy zanieczyszczenia próbki oraz zapewnienie  integralności i  bezpieczeństwa próbki. Wszyscy sportowcy znajdują się pod dozorem od momentu powiadomienia aż do pobrania próbki. Sportowców zachęca się do przybycia z Przedstawicielem, który towarzyszyłby sportowcy podczas całej sesji pobierania próbek dla celów kontroli dopingowej, z wyjątkiem chwili, gdy sportowiec oddaje próbkę moczu. Pobrana próbka jest następnie rozdzielana do dwóch butelek oznaczonych literami A i B oraz unikalnym kodem liczbowym. Urzędnik/Oficer Kontroli Dopingowej dostarcza sportowcy instrukcje dotyczące sposobu sprawdzenia zestawu do pobierania próbek, rozdzielania próbki między pojemniki A i B oraz zabezpieczania próbek i skompletowania wymaganych dokumentów.  

Transport próbek 

Wszystkie próbki wysyłane są do laboratoriów akredytowanych przez WADA (lista akredytowanych laboratoriów www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2). Laboratorium nie otrzymuje dokumentacji pozwalającej na identyfikację sportowca, a informuje o wynikach w oparciu o unikalny kod liczbowy zestawu użytego do pobrania danej próbki, który jest jej przypisany. Po przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej, wyniki testu przesyłane są do klienta (jeśli są pozytywne, przesyłane są także do Federacji Międzynarodowej oraz WADA), gdzie kod próbki dopasowywany jest do dokumentacji pochodzącej z procesu kontroli antydopingowej.  

Filmy o kontroli antydopingowej (dostępne na stronie internetowej WADA)

drucken 

www.doping-prevention.com