Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
U sportowców nadużywających efedryny występuje zwiększone ryzyko rabdomiolizy (zespołu objawów chorobowych, wywołanych uszkodzeniem tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej). Niektóre z produktów rozpadu mięśni, takie jak mioglobina, uszkadzając kłębuszki nerkowe mogą prowadzić ostrej niewydolności nerek. Rabdomioliza i mioglobinuria z ostrą niewydolnością nerek mogą wystąpić również po przedawkowaniu kokainy.
drucken 

www.doping-prevention.com