Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Od lat wiadomo, że spożycia znacznych ilości białka przyspiesza proces rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. U sztangistów oraz kulturystów, w wyniku przyrostu masy mięśni szkieletowych, często dochodzi do wzrostu stężenia kreatyniny w osoczu. Stosowanie SAA również może zwiększać stężenia kreatyniny w osoczu, a także azotu i kwasu moczowego we krwi. Równoczesne stosowanie SAA i suplementów zawierających kreatynę może prowadzić do poważnych uszkodzeń nerek. Znany jest przypadek wystąpienia ostrego zespołu nerczycowego w przebiegu rozlanego błoniasto-rozplemowego zapalenia kłębuszków nerkowych u sportowca stosującego przez długi okres czasu środki anaboliczne oraz kreatynę.
U kilku sportowców stosujących SAA zdiagnozowano guz Wilmsa, nowotwór występujący głównie u dzieci. Ponadto, steroidy mają słabe działanie rakotwórcze, które może inicjować wzrost nowotworów lub ułatwiać ich wzrost w obecności innych karcynogenów. Sugeruje się, iż długotrwałe stosowanie SAA powinno być uważane za czynnik etiologiczny występowania raka jasnokomórkowego nerki.
Jak dotąd nieliczne badania wskazują na potencjalny związek między stosowaniem SAA oraz ostra niewydolnością nerek (ARF - acute renal failure). Nadużywanie stanozololu może powodować ARF (biopsje nerek wskazują wówczas na ostrą nekrozę kanalików) oraz poważną cholestazę (zastój żółci). W przypadku jednego kulturysty używającego SAA, stwierdzono wystąpienie ARF jako powikłanie rabdomiolizy. Ponadto, trzeba brać pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia śródmiąższowego zapalenia nerek jako niepożądanego efektu nadużywania SAA.
drucken 

www.doping-prevention.com