Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Nie stwierdzono dotąd żadnych efektów ubocznych związanych ze stosowaniem hormonów i substancji pochodnych, takich jak insulinowy czynnik wzrostu czy nadużywanie hormonu HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa), na krew i układ krwionośny. Natomiast w przypadku nadużywania erytropoetyny, objawy niepożądane są analogiczne do tych wymienionych we fragmentach poświęconych transfuzjom krwi i przenośnikom tlenu.
drucken 

www.doping-prevention.com