Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Światowy Kodeks Antydopingowy jest podstawowym dokumentem zapewniającym ramy dla ujednoliconej polityki antydopingowej, oraz przepisy dla organizacji sportowych i przedstawicieli świata sportu. Kodeks działa w połączeniu z czterema Standardami Międzynarodowymi, ukierunkowanymi na zapewnienie harmonii między organizacjami antydopingowymi w takich dziedzinach, jak: testowanie (pobieranie próbek), laboratoria, lecznicze użycie substancji zakazanych (TUE) oraz Lista Zakazanych Substancji i Metod. Prace te powstały w wyniku wcześniej narosłych problemów wynikających z nieskładnych i nieskoordynowanych wysiłków antydopingowych, m.in. takich, jak: niedobór i rozdzielenie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia badań i testów, brak wiedzy o poszczególnych substancjach i procedurach, oraz nierówne podejście do kar dla sportowców, u których wykryto doping.

5 marca 2003 roku, podczas drugiej Światowej Konferencji ds. Dopingu w Sporcie, około 1200 delegatów (reprezentujących 80 rządów, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (ICP), wszystkie sporty olimpijskie, Narodowe Komitety Olimpijskie i Paraolimpijskie, sportowców, narodowe organizacje antydopingowe, oraz międzynarodowe agencje) w otwartym głosowaniu przyjęło Kodeks jako podstawę do walki z dopingiem w sporcie. Rezolucja Kopenhaska zatwierdza partnerskie porozumienie w sprawie Światowego Kodeksu Antydopingowego i została wydana podczas drugiej Światowej Konferencji. Kodeks oraz Międzynarodowe Standardy zyskały moc prawną 1 stycznia 2004 roku.

Wiele rządów mogłoby nie być prawnie związanych pozarządowym dokumentem, jakim jest Światowy Kodeks Antydopingowy. W związku z tym rządy zgodnie sporządziły projekt Międzynarodowej Konwencji pod skrzydłami UNESCO, umożliwiającej dostosowanie praw krajowych do Kodeksu i tym samym zestroić sportowe i publiczne ustawodawstwo w walce z dopingiem w sporcie. 19 października 2005 roku, Konferencja Generalna UNESCO przyjęła pierwszą Międzynarodową Konwencję przeciwko dopingowi w sporcie.Oficjalny tekst Kodeksu opublikowany jest w języku angielskim i francuskim. W razie jakiekolwiek konfliktu między wersjami, należy odnieść się do wersji w języku angielskim.
drucken 

www.doping-prevention.com