Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Zagrożenia jakie niesie doping!


Ta platforma informacyjna skierowana jest do wszystkich  zainteresowanych osób, nie tylko sportowców. Wielu różnych ekspertów podzieliło się najnowszą wiedzą na tematy związane z dopingiem. Dzięki temu, możliwe było stworzenie tej interaktywnej platformy oraz wielopoziomowych materiałów nauczania zawierających różnorodne informacje.

 
Uniwersytet Medyczny w Plovdiv, Bułgaria
 
 
Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy
 
 
Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonikach, Grecja
 
 
Instytut Sportu, Warszawa, Polska
 

 
Uniwersytet Extremadura, Hiszpania
Pobierz:
Wielopoziomowe materiały nauczania

Pobierz:
Sprawozdanie z Kongresu
„Biomedyczne niekorzystne efekty stosowania dopingu”

Film instruktażowy:
Jak poruszać się po tej stronie internetowej!
(Format AVI, 11 MB )

drucken 

www.doping-prevention.com