Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Eerste stappen in de dopingpreventie!

Een dieper inzicht in de dopingproblematiek!

Biomedische neveneffecten van doping!

Slides
Achtergrondinformatie
Slides
Achtergrondinformatie
Slides
Achtergrondinformatie
Het hier gratis downloadbare didactische materiaal voor lesgevers wordt als praktisch en behulpzaam beschouwd.

De didactische slides zijn beschikbaar op  3 verschillende niveaus, zodat de samengevatte informatie kan gebruikt worden voor
  • Basislessen voor kinderen en jongeren,
  • Voortgezette opleiding van sporters (atleten en trainers),
  • Maar ook voor informatieverstrekkers in de gezondheidszorg (fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen)
Volgens de respectievelijke voorkennis.

Bovendien wordt naast de slides eveneens begeleidende achtergrondinformatie vertrekt in onafhankelijke documenten.
drucken 

www.doping-prevention.com