Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 
"Biomedische Neveneffecten van Doping" is de samenvatting van de resultaten van een  internationaal symposium georganiseerd door het Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Technische Universiteit München (TUM) in Oktober 2006. De hoofdstukken van het handboek belichten verschillende dopinggerelateerde aspecten kritisch en verschaffen een inzicht in dopingpreventie en de kennis bij het algemene publiek over doping. Bovendien wordt er een uitgebreid overzicht gegeven over de invloed van verschillende dopeermiddelen op de gezondheid.
drucken 

www.doping-prevention.com