Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Diuretica bezitten de mogelijkheid om de urineproductie en secretie te verhogen en worden vaak gebruikt door atleten hetzij om een ander verboden drug uit te scheiden of om in hoog tempo gewicht te verliezen. Echter, de vloeistof verliezen veroorzaakt door diuretica geïnduceerde diurese kan leiden tot intravasculaire volumedepletie voldoende om voor acuut nierfalen te zorgen. Overmatig diuretische therapie in combinatie met een verhoogde ephidrosis, leidt meestal tot uitdroging en hypovolemia, een van de belangrijkste oorzaken van hypokaliëmie.
drucken 

www.doping-prevention.com