Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Het gecombineerde gebruik van clenbuterol en AAS lijkt het risico te verhogen op nierfalen, met name bij reeds bestaande nier-en vaatziekten. In dergelijke gevallen kan de nierbiopsie nephrosclerosis uitwijzen met een uitgesproken obstructieve laesies van preglomerular kanalen, hypertensie-achtige vasculaire schade, wereldwijde glomerulosclerosis en diffuse chronische tubulo-interstitiële schade. Beta-adrenerge stoffen kunnen leiden tot een versnelling van hypertensieve nierschade. Hoog-toxische doses van clenbuterol veroorzaken een opmerkelijk bèta-adrenerge receptoren down-regulatie bij ratten. Een bijkomend negatief effect van clenbuterol is interstitiële nefritis en hypertensieve nephrosclerosis.
drucken 

www.doping-prevention.com