Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Het versnelde effect van een hoog eiwitconsumptie in het proces van chronische nierinsufficiëntie is reeds vele jaren bekend. Gewichtheffers en body-builders ervaren vaak een stijging in serumcreatinine als gevolg van de toegenomen skeletspier massa. Aan de andere kant, kan AAS gebruik serumcreatinine, bloed urinestikstof en urinezuur gehaltes laten stijgen. De combinatie van AAS en creatine supplementen kan ook leiden tot ernstige nierbeschadiging. Een geval van ernstig nefrotisch syndroom met diffuus membrano-proliferatieve glomerulonefritis, bij een atleet die AASs en creatine gedurende een lange tijd gebruikte, is gemeld.
Wilm’s tumor, komt zelden voor bij volwassenen maar is bij verscheidene atleten dir AAS gebruiken vastgesteld. Bovendien, zijn steroïden zwak kankerverwekkende stoffen die kunnen leiden tumorgroei of bevorderen een dergelijke groei in de aanwezigheid van andere kankerverwekkende stoffen. Er wordt gesuggereerd dat het langdurig gebruik van AAS ten minste moet beschouwd worden als een etiologische factor voor niercelcarcinoom aandoeningen.
Er zijn slechts een paar studies die wijzen op een mogelijk verband tussen het gebruik van AAS en acuut nierfalen (ARF). Misbruik van stanozolol bleek ernstige cholestase en ARF te veroorzaken en de bevindingenvan een nierbiopsie zijn in overeenstemming met het oplossen van acute tubulaire necrose. ARF als een complicatie van rabdomyolyse in een bodybuilder die AAS gebruikte is ook gemeld. Bovendien moet eveneens aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van interstitiële nefritis als een negatief effect van AAS misbruik.
Chronische hypovolemie, kunnen vergroten nierschade processen of elektrolytische stoornissen.
drucken 

www.doping-prevention.com