Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Pirmie soļi cīņā ar dopingu!

Pievērsīsimies pašam dopingam!

Dopinga biomedicīniskās blakusparādības!

Slaids
Paskaidrojoša informācija
Slaids
Paskaidrojoša informācija
Slaids
Paskaidrojoša informācija
Šeit pieejamo apmācību materiālu, ko iespējams bez maksas lejupielādēt, ir paredzēts izmantot kā praktisku palīglīdzekli mācībspēkiem izglītojošās iestādēs.

Ir pieejams didaktiskais materiāls Power Point prezentācijas veidā 3. zināšanu līmeņiem; šeit apkopotās zināšanas var izmantot šādu grupu apmācībai:
  • bērniem un pusaudžiem,
  • padziļinātai apmācībai sporta sfērā (sportistiem un treneriem),
  • kā arī veselības informācijas sniedzējiem (psihoterapeitiem, ārstiem, medicīnas studentiem),
atbilstoši viņu zināšanu standartam.

Turklāt atsevišķa dokumenta veidā ir pievienota prezentāciju paskaidrojoša informācija, lai varētu labāk izprast sniegto informāciju.  
drucken 

www.doping-prevention.com