Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Ensimmäiset askeleet dopingin estossa

Dopingin lähempi tarkastelu

Dopingin biolääketieteelliset sivuvaikutukset

Dia
Taustatiedot
Dia
Taustatiedot
Dia
Taustatiedot
Tämän ilmaiseksi ladattavan opetusmateriaalin tarkoituksena on toimia käytännön tukimateriaalina oppilaitosten opetushenkilöstölle.

Didaktisia dioja on laadittu kolmena eri vaikeusasteena. Niiden avulla voidaan siten kouluttaa
  • lapsia ja nuoria,
  • urheilijoita ja valmentajia (urheilualojen lisäkoulutus),
  • fysioterapeutteja, lääkäreitä ja lääkintähenkilöstöä (terveydenhoitopalvelut)
kutakin ryhmää vastaavan tietotarpeen mukaisesti.

Diojen taustatiedot on on selvitetty lisäksi erillisessä tiedostossa.  
drucken 

www.doping-prevention.com