Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Esimesed sammud dopingu preventsioonis!

Rohkem teavet dopingu kohta!

Dopingu meditsiinilised kõrvaltoimed!

Slaid
Taustainfo
Slaid
Taustainfo
Slaid
Taustainfo
Siin tasuta allalaadimiseks pakutav koolitusmaterjal on kasulik ja praktiline õpetajatele haridusasutustes kasutamiseks.

Õpetlikud slaidid on kasutatavad 3 erinevas raskusastmes, nii et kogutud teadmisi saab kasutada
  • laste ja noorte
  • täiendkoolitusena spordiringkondades (sportlased ja treenerid)
  • samuti meedikute ringkondades (füsioterapeudid, arstid, arstiüliõpilased)
koolitamiseks vastavalt nende teadmiste tasemele.

Slaidide taustainfo on olemas eraldi failides, et saaksite teabega eelnevalt tutvuda.  
drucken 

www.doping-prevention.com