Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Není zatím žádný dokumentovaný důkaz nežádoucích účinků nadměrného užívání látek zlepšujících přenos kyslíku na renální morfologii či funkci.  Avšak je pozorováno akutní renální selhání v důsledku hemolýzy po reakcích na krevní transfuzi.
drucken 

www.doping-prevention.com