Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Endokrinní a nervový systém představují dva hlavní systémy, které se účastní řídicích a regulačních funkcí v těle. Endokrinní systém se skládá z endokrinních žláz a endokrinních buněk v jiných orgánech (ledviny, placenta atd.), které vylučují biologicky aktivní látky označované jako hormony. Na rozdíl od exokrinních žláz, které mají sekreční kanálky, jsou endokrinní žlázy „bez vývodů" a vylučují hormony do krve. Hormony jsou vzdálené chemické látky zprostředkující informace, které jsou přenášeny v cirkulující krvi k cílovým buňkám, kde vykazují specifické účinky. Většina hormonů jsou deriváty cholesterolu (steroidní hormony) nebo aminokyselin (hormony štítné žlázy, adrenalin) a deriváty polypeptidů. V závislosti na povaze a velikosti molekuly hormonu se hormony váží na specifické receptory, které se nachází buď na povrchu nebo v cytoplazmě/jádře cílových buněk, což spouští kaskádu nitrobuněčných změn, které vytváří fyziologické účinky. Hlavní endokrinní žlázy v těle jsou hypofýza, štítná žláza, příštitná tělíska a nadledviny, slinivka břišní, vaječníky a varlata. Rychlost tvorby hormonů je často regulována mechanismem homeostatické negativní zpětné vazby. Hlavní hormony a jejich účinky jsou uvedeny v tabulkách.

Poznámka: Některé hormony dosahují cílových buněk pomocí extracelulární tekutiny a mají parakrinní účinky (prostaglandiny, endoteliny atd.).  

Mužské a ženské reprodukční systémy
Rozdíly mezi mužským a ženským organismem závisí primárně na pohlavních hormonech (XY nebo XX) a na páru endokrinních struktur, varlatech u mužů a vaječnících u žen. Diferenciace pohlavích žláz (gonád) je nitroděložně geneticky dána, ale tvorba mužských genitálií závisí na přítomnosti varlat, které vylučují testosteron. Pokud není přítomna žádná testikulární tkáň, je vývoj ženský.   Po porodu zůstávají gonády neaktivní až do dospívání, kdy jsou aktivovány gonadotropiny (LH a FSH) z předního laloku hypofýzy. Během dospívání, v důsledku působení hormonů vylučovaných z gonád, se vyvíjí sekundární pohlavní znaky a dochází ke konečnému dozrávání reprodukčního systému, včetně vývoje prsních žláz a nástupu menstruačního cyklu u žen. 

U obou pohlaví mají gonády gametogenní (vytváří zárodečné buňky) a endokrinní (tvorba pohlavních hormonů) funkce. Steroidní hormony vyluèované gonádami (androgeny, hlavnì testosteron z varlat a estrogen a progesteron z vajeèníkù) podporují pohlavnì specifické tìlesné znaky a spouští a udržují reprodukèní funkci. Androgeny jsou steroidní hormony s maskulinními účinky a estrogeny jsou steroidní hormony s feminizujícími účinky. Oba typy pohlavních hormonů jsou normálně vylučovány u mužů a žen, ale existují obecné rozdíly v jejich koncentraci mezi pohlavími. S postupujícím věkem dochází k poklesu funkce mužského reprodukčního systému, ale schopnost zplodit dítě přetrvává. Funkce ženského reprodukčního systému ustávají po několika letech a menstruační cykly jsou ukončeny (menopauza).
drucken