Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Lidský muskuloskeletální systém se skládá z více než 600 kostí, které tvoří kostru. Tyto kosti jsou připojeny k dalším kostem pomocí kloubů a stabilizujících vazů. Flexibilita je zajištěna více než 205 kosterními svaly, které jsou připojeny ke kostem pomocí vazů. Tyto vazy jsou slabými místy struktury. Doba regenerace a adaptace vazivových tkání je ve srovnání s kosterním svalovou tkání zvýšena v důsledku sníženého cévního zásobení. Tato skutečnost vede k nebezpečí nerovnováhy mezi zvýšenou svalovou sílou např. při intenzívním tréninku a pomalejší adaptací vazů.  

V lidském těle se rozlišují tři typy svalové tkáně:
  • Hladké svalstvo (např. trávicí orgány)
  • Srdeční svalová tkáň
  • Kosterní svalová tkáň

Rozdíly svalové tkáně oproti ostatním tkáním lidského těla spočívají nejprve ve schopnosti se stahovat, což znamená, že svalové buňky se dokáží zkrátit a vytvořit sílu. Druhým aspektem vlivu nervových signálů na svalové buňky je excitabilita vedoucí ke kontrakci. Poslední dva body jsou roztažitelnost a elasticita svalových tkání.    
drucken