Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Kůže je největší orgán v těle a tvoří bariéru mezi patogeny vnějšího prostředí a tkáněmi hostitele.  Chrání pod ní uložené svaly, orgány a kosti a produkuje bílkoviny s přirozenou antibiotickou funkcí, jako jsou defensiny.  Kůže se skládá ze tří hlavních vrstev pokožka, kožní vrstva a podkoží.

Kůže má následující funkce:
 1. Ochrana:
  Anatomická bariéra mezi vnitřním a vnějším prostředím v obraně těla.  Je to první bariéra pro antigeny životního prostředí.
 2. Regulace tepla:
  Rozšířené cévy zvyšují průtok a tepelné ztráty, zatímco zúžené cévy silně redukují průtok krve kůží a zadržují teplo.
 3. Čití:
  Obsahuje množství nervových zakončení, která reagují na teplo a chlad, dotek, tlak, vibrace a poranění tkáně.
 4. Estetika a komunikace:
  Ostatní vidí naši kůži a mohou zhodnotit naši náladu, fyzický stav a přitažlivost.
 5. Kontrola evaporace:
  Kůže poskytuje relativně suchou a nepropustnou bariéru proti ztrátě tekutin.  Ztráta této funkce přispívá k velké ztrátě tekutin u popálenin.
 6. Ukládání a syntéza:
  Kůže také funguje jako zásobárna pro tuky a vodu a také jako prostředek k syntéze vitaminu D působením UV záření na určité části kůže.
 7. Vstřebávání:
  Kyslík, dusík a CO2 mohou difundovat pokožkou v malých množstvích.  Navíc se mohou podávat kožní cestou léky ve formě masti nebo pomocí náplastí, jako např. nikotinové náplasti.
 8. Vylučování:
  Pot obsahuje močovinu, ale v nižší koncentraci než moč, proto vylučování potem je nanejvýše druhořadou funkcí ve vztahu ke kontrole teploty. 
Jak regulace teploty, tak kontrola evaporace hrají důležitou úlohu při sportu v regulaci teploty a při kontrole vnímavosti k infekcím.
drucken