Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Oběhový systém představuje hlavní cestu v lidském těle, kudy je do orgánů distribuován kyslík, přenášený somatickými buňkami lidského těla, a výživné látky.  V těle dospělého muže je mezi 5 a 6 litry krve.  Průměrná žena má mezi 4 a 5 litry krve.  Krev se skládá hlavně z plazmy, která obsahuje 90 % vody.  Plazma dále obsahuje soli, glukózu a další potřebné látky.   Obsahuje proteiny, které buňkám těla roznášejí   důležité živiny a posilují imunitní systém.

Krevní tkáň je viskózní, protože je tvořena množstvím buněk, které mají různou funkci.  Existují tři hlavní typy krevních buněk, které cirkulují v plazmě:
  • Krevní destičky, které napomáhají srážení krve. Srážení zabraňuje krevním ztrátám v důsledku vnějšího nebo vnitřního krvácení.  Krevní destičky se také nazývají trombocyty.
  • Červené krvinky, také nazývané erytrocyty, přenášejí kyslík.  Normálně jich má zdravý dospělý okolo 35 trilionů.  Tělo vytváří tyto buňky v množství asi 2,4 milionů za vteřinu a mají poločas života zhruba 120 dnů.
  • Bílé krvinky, také nazývané leukocyty, brání infekcím.  Tyto buňky jsou přítomny v mnoha tvarech a velikostech a jsou nezbytné pro imunitní systém.  Jsou produkovány ve velkém množství, když organismus bojuje proti infekci.  Ve srovnání s počtem erytrocytů je počet leukocytů v těle nízký.  Většina zdravých dospělých má asi 700krát více červených krvinek než bílých.
Mezi těmito třemi hlavními typy buněk přenáší krev různé hormony, tuky, cukry, bílkoviny a plyny. Jedna z hlavních funkcí krve je přenos kyslíku z plic a výživných látek ze zažívacího traktu do buněk těla a odstraňování oxidu uhelnatého a metabolitů z buněk.  Navíc reguluje tělesnou teplotu zmírňováním tělesného oběhu, přenáší hormony do tkání a protilátky k imunitní odpovědi a obsahuje koagulační faktory.

U lidí byly určeny 4 různé krevní skupiny:  A, B, AB a 0.  Jsou založeny na genech, které jsou zděděné po rodičích.  Protože krev vzniká v kostní dřeni, je tělo obvykle schopno nahradit jakékoliv krevní ztráty zapříčiněné malými krváceními.  Pokud dojde k masivnímu krvácení, musí být krev nahrazena krevní transfuzí.  V takovém případě musí mít dárce a příjemcestejnou krevní skupinu.
drucken