Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Lidské srdce váží mezi 200 a 400 gramy a je trochu větší, než je velikost pěsti.  Srdce je uloženo mezi plícemi, za a lehce vlevo od hrudní kosti.  Dvojvrstvá membrána nazývaná perikard obklopuje srdce jako vak.  Srdce je pumpa zodpovědná za udržení dostatečného oběhu okysličené krve v cévním systému těla.

Je to čtyřkomorová pumpa:
  • s pravou stranou, která dostává odkysličenou krev z těla pod nízkým tlakem a pumpuje ji do plic (plicní cirkulace), a 
  • levou stranou, která dostává okysličenou krev z plic a pumpuje ji pod vysokým tlakem do těla (systémová cirkulace).
Horní komory srdce se nazývají levá a pravá síň a dolní komory se nazývají levá a pravá komora.  Svalová stěna nazývaná septum odděluje levou a pravou síň a levou a pravou komoru.  Levá komora je největší a nejsilnější dutinou v srdci.  Stěny levé komory jsou jen asi 1 cm silné, ale jsou dostatečně silné k vypuzení krve skrz aortální chlopeň.  Průtok krve srdcem regulují čtyři typy chlopní.  Především je to trikuspidální chlopeň, která reguluje průtok krve mezi pravou síní a pravou komorou.  Mitrální chlopeň nechává okysličenou krev z plic proudit z levé síně do levé komory.  Pulmonální chlopeň kontroluje průtok krve z pravé komory do plicních tepen.  Aortální chlopeň otevírá cestu pro průchod okysličené krve z levé komory do aorty.

Srdce a oběhový systém tvoří kardiovaskulární systém.  Srdce funguje jako pumpa, která vytlačuje krev do orgánů, tkání a buněk těla.  Krev dopravuje kyslík a výživné látky do každé buňky a odstraňuje kysličník uhelnatý a metabolity.  Krev je vedena ze srdce do zbytku těla systémem tepen, tepének a kapilár. Krev se vrací do srdce pomocí žil.  
drucken