Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Sportovci, kteří nadměrně užívají efedrin, mají zvýšené riziko rabdomyolýzy.  Některé z produktů odbourávání v tomto procesu odbourávání svalů, jako je myoglobin, mohou vést k akutnímu selhání ledvin.  Rabdomyolýza a akutní myoglobinurické renální selhání se může rovněž objevit při předávkování kokainem.
drucken 

www.doping-prevention.com