Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Zneužívání amfetaminu vede k arteriální hypertenzi, poruchám srdečního rytmu, akutnímu srdečnímu infarktu, kardiogennímu šoku a náhlé srdeční smrti.
Zdá se, že kokain neovlivňuje sportovní výkon.  Nicméně jeho užívání způsobuje ischemii myokardu a koronární arteriální trombózu a srdeční infarkt.  Tyto poruchy jsou výsledkem zúžení cév a stimulace a-receptorů, jakož i zvýšení nároků srdce na kyslík, snížené zásobování kyslíkem a počínající trombogenezy.  Další kardiovaskulární vedlejší účinky kokainu zahrnují infekční endokarditidu, rupturu aortálního aneurysmatu, cévní trombózu, koronární cévní křeče, arteriální hypertenzi a mrtvici.  Navíc může kokain způsobit myokarditidu a dilatační kardiomyopatii.  Chronické nadužívání kokainu vede k nekróze myofibril, intersticiální fibróze a městnavému srdečnímu selhání.  Zneužívání kokainu může způsobit prodloužení QT a RR intervalů a poruchy A-V převodu.  Náhlé srdeční úmrtí se může objevit v důsledku zvýšené adrenergní aktivity a letální arytmie.
Co se týče efedrinů, je prokázáno, že způsobují stimulaci srdce a zvýšení systolického i diastolického tlaku.  Ostatní kardiovaskulární nežádoucí účinky jsou srdeční arytmie, akutní srdeční infarkt a náhlé srdeční úmrtí.  Zúžení koronárních tepen a cévní křeč jsou považovány za mechanismus myokarditidy a infarktu myokardu po aplikaci efedrinu.  Mohou rovněž způsobit ischemickou nebo hemoragickou mrtvici.
drucken 

www.doping-prevention.com