Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Akutní a chronické zneužívání stimulačních látek může vést k významným neurologickým, kardiálním, psychiatrickým, gynekologickým a dýchacím komplikacím.  Zdá se, že závažnost a různorodost stimulačními látkami navozených plicních toxických rekcí závisí na užité látce, dávce a způsobu podání. 
Kokain
Akutní plicní příznaky kouření kokainu zahrnují kašel, černé sputum,   hemoptýzu a pleuritické bolesti hrudníku. Kuřáci „crack“ kokainu mají vyšší hladiny karboxyhemoglobinu, a to může hrát roli při bolestech hrudníku souvisejících s kokainem.  Užívání kokainu na volné bázi bylo spojováno s barotraumaty.  Pneumotorax, pneumoperikardium a pneumomediastinum jsou časté projevy kokainem navozených barotraumat.  Kouření kokainu je také spojeno se symptomy podobnými astmatu, vzplanutím astmatu a různými komplikacemi dýchacích cest včetně sinusitidy, epiglotitidy, bronchitidy a bronchiolitidy. Navíc  horké páry kokainu mohou způsobit tepelné popáleniny dýchacího traktu.
Výzkum objevil sníženou difúzní kapacitu plic odrážející redukovaný alveolokapilární prostor, která trvá týdny až měsíce po expozici kokainem.  Předpokládaným mechanismem vzniku tohoto snížení jsou cévní abnormality.
Užívání cracku je spojeno se symptomem „crack plíce“, který se vyznačuje difúzními alveolárními infiltráty, plicní a systémovou eozinofilií, horečkou a respiračním selháním.  Objevuje se během 1 až 48 hodin po těžkém kouření kokainu.  Plicní alveolární krvácení, hemoptýza s anebo bez plicního infarktu jsou často hlášeny v souvislosti se zneužíváním kokainu.  Kokain také navozuje akutní nekardiogenní plicní edém.  Možný mechanismus zahrnuje lokální buněčnou toxickou reakci a působení na plicní mikrocévy.  Předpokládá se rovněž stimulace centrálního nervového systému k navození nekardiogenního nebo neurogenního plicního edému.  Stimulační látky obecně způsobují stimulaci dýchání, ale těžké předávkování může vést k respiračnímu útlumu.  Zvířecí modely otravy kokainem naznačují, že útlum dýchání po mrtvici nebo, při nepřítomnosti záchvatů, přímý útlum dýchání hrají největší roli v mechanismu kokainem navozené smrti.  
Amfetaminy
Projevy intoxikace amfetaminy na dýchací systém zahrnují dyspnoe, vzplanutí astmatu, bronchitidu a akutní nekardiogenní plicní edém.  U uživatelů amfetaminu je dlouhodobě pozorována plicní hypertenze.
drucken 

www.doping-prevention.com