Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Vedlejší účinky závisejí na konkrétních použitých látkách.
Existují například záznamy o podávání kreatinu a prokazují mírné nebo žádné zvýšení jaterních enzymů a žádné dlouhodobé nežádoucí nálezy v jaterních funkcích.
drucken 

www.doping-prevention.com