Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Narkotikum je lék vyvolávající závislost, který snižuje bolest, indukuje spánek a může změnit náladu a chování. V lékařství představuje analgetické narkotikum opioid, což jsou všechny přirozené, polosyntetické a syntetické látky, které se farmakologicky chovají jako morfin, primární složka přirozeného opia. Opioidy jsou klasifikovány na Seznamu zakázaných látek WADA jako narkotika. Léky proti bolesti (morfin, heroin, kodein) jsou někdy používány sportovci nebo soutěžícími v bojových sportech. Zvýšený práh tolerance bolesti upravený podáním opioidů umožní lepší sportovní výkon. Opioidy jsou léky s velkým potenciálem tělesné a psychické závislosti. Tolerance těchto léků se vyvíjí rychle. Hlavními biomedicínskými účinky analgetických narkotik na centrální nervový systém jsou euforie, letargie, apatie a neschopnost se soustředit. Náhlé vysazení opioidů nebo podání antagonistů opioidů vyvolává u závislých osob syndrom z vysazení. Touha po opioidech je závislými osobami špatně tolerována.
drucken 

www.doping-prevention.com