Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Opioidní receptory se účastní funkce imunitních buněk. Opiátové receptory byly nalezeny na povrchu různých imunitních buněk. Opioidy modulují jak vrozenou, tak získanou imunitní odpověď. Je třeba vzít v úvahu dva možné mechanismy účinků opiátů. První představuje přímé působení opiátů přes opioidní receptory na imunitní buňky; druhý mechanismus by byl zprostředkován nervovým systémem. Modulace imunitního systému opioidem je částečně zprostředkována přímo přes interakci s opioidními receptory, která je vyjádřena několika populacemi imunitních buněk, ale vliv opioidů na imunitní odpověď je také výsledkem účinků těchto léků jak na centrální nervový systém, tak na osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny.
Několik studií prokázalo, že kapacita peritoneálních mikrofágů a neutrofilů fagocytovat kvasinky Candida albicans je inhibována po in vivo aplikaci morfinu. Snížení kapacity fagocytů může být zvláště nebezpečné pro sportovce během cvičení, protože v této situaci může být stimulace vrozených imunitních odpovědí zásadní pro prevenci vstupu a udržení mikroorganismu v těle. Účinky narkotik na další populace imunitních buněk jsou také inhibiční, např.:
  • Potlačení cytotoxické aktivity NK buněk; zvýšení růstu implantovaných nádorů
  • Potlačení schopnosti odpovědi lymfocytů na mitogenní stimulaci
  • Atrofie tymu
  • Snížení počtu T-lymfocytů
  • Snížení funkce T-buněk
  • Inhibice tvorby protilátek
  • Inhibice aktivity B-buněk
  • Snížení hladin interferonu.  
Narkotika se dále účastní zvýšeného výskytu infekcí a snad i vývoje nádorů. To může být zvláště důležité u sportovců během soutěží, kdy je častá dočasná imunosuprese.
drucken 

www.doping-prevention.com