Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Narkotika jsou látky, způsobující úlevu od bolesti a změny nálady. Definice narkotik se obecně omezuje na analgetická narkotika (opioidy), což se týká všech přirozených, polosyntetických a syntetických látek, které se farmakologicky chovají jako morfin.  Původní léčebné podávání morfinu představuje snížení bolesti.  Použití analgetik  je ve sportu velmi časté, zejména mezi sportovci v kontaktních sportech. Kromě toho mohou narkotická analgetika snižovat úzkost, pravděpodobně zvýšením výkonu při sportovních aktivitách, při kterých by mohla nadměrná úzkost nežádoucím způsobem ovlivnit jemnou motorickou kontrolu, jako je například střelba z pistole či lukostřelba. Opioidy působí cestou endorfinů – encefaliny a dinorfin, ztlumením reakcí centrálního nervového systému na bolestivé podněty.  Heroin a morfin se váží na stejné receptory, jako endogenní opioidy, které vedou k nižší dráždivosti neuronů, což je pravděpodobně zdrojem vzniku euforického efektu.  Euforický efekt se může zvýšit zapojením GABA-inhibičních neuronů přední tegmentální oblasti ovlivňujících zvýšené uvolňování dopaminu.  Hlavními biomedicinskými účinky analgetických narkotik na centrální nervový systém jsou euforie, letargie, apatie a neschopnost se soustředit. 
drucken 

www.doping-prevention.com