Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Anabolické látky jsou chemické látky schopné podporovat anabolické procesy v organismu. Ovlivňují metabolismus proteinů stimulací jejich syntézy (anabolický účinek) a inhibicí jejich rozpadu (antikatabolický účinek).
Anabolické účinné látky zařazené do Seznamu zakázaných látek z roku 2008 jsou rozděleny do skupiny anabolických androgenních steroidů a skupiny dalších anabolických látek. 

Anabolické androgenní steroidy (AAS)
Skupina anabolických androgenních steroidů (AAS) zahrnuje endogenně vytvářený testosteron, dihydrotestosteron (DHT), prohormony testosteronu a jejich metabolity a rovněž exogenní anabolické androgenní steroidy, které jsou syntetickými deriváty testosteronu.
Testosteron, primární mužský pohlavní hormon, je jak anabolický, tak androgenní steroid. Je syntetizován z cholesterolu v Leydigových buňkách ve varlatech. Malá množství testosteronu jsou také vylučována z vaječníků a dřeně nadledvin. DHT [je účinný metabolit testosteronu a silný androgen v některých tkáních. Dehydroepiandrosteron (DHEA), androstendion a androstendiol] jsou steroidy účastnící se procesu biosyntézy pohlavních hormonů a jsou prekurzory endogenní syntézy testosteronu a estrogenů. Tyto steroidní prekurzory jsou slabé androgeny vylučované primárně dření nadledvin u obou pohlaví. Poskytují zásobu cirkulujících steroidů, které se mohou přeměňovat na účinné androgeny a estrogeny v periferních tkáních.
Testosteron nemá žádný významný účinek na lidské tělo, pokud se podává ústy nebo parenterálně, protože tento hormon je rychle metabolizován v játrech; aby bylo možné vytvořit klinicky použitelné přípravky, musí být chemicky upraven. Kromě toho je terapeutický index testosteronu 1, což znamená, že existuje podobnost v podílu mezi anabolickými a androgenními účinky. Syntetické anabolické androgenní steroidy jsou tudíž vyvíjeny s cílem zpomalit proces degradace hormonu a také rozdělit jeho androgenní a anabolické účinky, aby byly zachovány pouze anabolické účinky, zatímco androgenní vedlejší účinky by měly být sníženy na minimum. Hlavní změny molekuly testosteronu zahrnují alkylaci v pozici 17α (látky podávané ústy) a esterifikaci v pozici 17β (látky podávané parenterálně).  

Další anabolické látky
Skupina dalších anabolických látek zahrnuje různé exogenní látky s anabolickými vedlejšími účinky – klenbuterol, zilpaterol, zeranol, tibolon. Klenbuterol je účinný bronchodilatační lék používaný v léčbě astmatu. Zeranol je mykoestrogen s nesteroidní strukturou syntetizovaný plísněmi (druh fusarium), které obecně napadají obilí. Tibolon je syntetický steroid se smíšenými estrogenními, gestagenními a androgenními vlastnostmi. Selektivní modulátory androgenního receptoru (SARM) jsou novými nesteroidními látkami v preklinickém vývoji.
drucken