Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Kanabinoidy vykazují své účinky prostřednictvím aktivace dvou specifických receptorů lokalizovaných na povrchu cílových buněk. Nedávné důkazy naznačují, že vícečetné endokanabinoidní ligandy mohou hrát také důležitou roli v udržování a regulaci časného těhotenství a plodnosti. Endokanabinoidy se dále účastní řízení pohlavních hormonů z předního laloku hypofýzy a hypotalamu. Marihuana, tetrahydrokanabinol (THC) a další exogenní kanabinoidy mají silné účinky na tuto homeostázu.
U mužů snižuje kouření marihuany sérové koncentrace LH. V některých studiích bylo prokázáno, že chronické užívání marihuany souviselo se snížením plazmatických hladin testosteronu, ale jiné studie tento nález neprokázaly. Snížený počet spermií u mužů byl pozorován častěji.
U žen potlačuje akutní podávání THC sekreci LH v luteální fázi. U chronických uživatelů dochází ke zkrácení menstruačního cyklu, hlavně ke zkrácení luteální fáze, což vede k nepravidelnostem menstruačního cyklu a anovulaci.   Některé údaje naznačují, že snížené uvolňování hypotalamického GnRH do hypofýzy je zodpovědné za potlačení hladiny LH. Možným mechanismem tohoto účinku THC je modulace neuronálních systémů známých tím, že inhibují sekreci GnRH.
Několik experimentálních a klinických studií prokázalo vedlejší účinky expozice marihuaně na vývoj plodu a časnou fázi těhotenství. U žen souvisí užívání marihuany s nízkou porodní hmotností, předčasným porodem, intrauterinní retardací plodu, přítomností vrozených abnormalit a perinatálním úmrtím.
drucken 

www.doping-prevention.com