Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Je již známo, že endogenní ligandy a receptory kanabinoidů se nachází jak v mozku, tak v periferii, zvláště v buňkách imunitního systému.
In vitro studie prokázaly, že kanabinoidy modulují imunitní buňky, jako jsou T buňky a makrofágy. Kanabinoidy mohou modulovat jak funkci, tak sekreci cytokinů z imunitních buněk. Proto mohou být kanabinoidy zvažovány pro léčbu zánětlivých onemocnění.
Kanabinoidy jsou imunomodulátory, které buď stimulují nebo snižují imunitní funkci. Ve skutečnosti některé studie naznačují, že kanabinoidy modulují funkci T a B lymfocytů a rovněž NK buněk a mikrofágů. Kanabinoidy mohou vystupňovat onemocnění, a proto může užívání marihuany zvyšovat náchylnost k infekčním chorobám, což bylo hlášeno u dospívajících, kteří užívají marihuanu.
Kromě toho THC (tetrahydrokanabinol) ovlivnil tvorbu cytokinů, zvláště chemokinů a IL-10 vytvářených T a B buňkami, NK buňkami a myeloidními buňkami. Tyto změny mohou u uživatelů marihuany vyvolat poruchu imunitní funkce a změny odpovědi na infekce, včetně retrovirů, jako je HIV. Souhrnně lze říci, že kanabinoidy mají specifické účinky na expresi chemokinů a cytokinů u populací T buněk, B buněk, NK buněk a makrofágů, což by mohlo být přínosné při autoimunitních nebo zánětlivých onemocněních, ale mohou podporovat infekčních choroby, vývoj nádorů nebo exacerbaci alergického zánětu v plících.  
drucken 

www.doping-prevention.com