Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Produtky z marihuany obsahují více než 60 kanabinoidů, ale hlavní psychoktivní součástí kanabisu je tetrahydrocannabinol (THC).  Některé nejzávažnější vedlejší účinky kouření kanabisu (marihuany) se projevují v dýchacím systému.  Pro nežádoucí účinky kouření kanabisu na plíce má možná působení THC menší význam než četné produkty hoření, kterým jsou kuřáci vystaveni.  Důkazy naznačují, že řada vedlejších účinků kouření kanabisu na plíce se podobá účinkům kouření tabáku.  Plynné i pevné skupenství tabákového i kanabisového dýmu mají podobný obsah škodlivých chemických látek (obsah dehtu, karcinogeny).  Nicméně  plicní důsledky kouření kanabisu se mohou zvýšit větším ukládáním částic kouře v plicích v důsledku různých způsobů, jakými se kanabis kouří.  Kuřáci typicky inhalují zhluboka a zadržují dech, aby si zajistili maximální absorpci THC.  Studie ukazují, že zánět dýchacích cest se vyvine i po omezené expozici kanabisovému kouři.  Zatímco THC způsobuje mírnou krátkodobou bronchodilataci, způsobuje kanabisový kouř řadu dlouhodobých plicních změn včetně histopatologického průkazu akutní a chronické bronchitidy.  Symptomy chronického kašle a produkce sputa a ponámahová dyspnoe se obvykle vyskytují u kuřáků kanabisu.  Habituální kouření marihuany je spojeno s abnormalitami ve struktuře a funkci alveolárních makrofágů s pravděpodobnou predispozicí ke vzniku plicních infekcí.
Kanabisový kouř je karcinogenní in vitro a in vivo a je pravděpodobně příčinou rakoviny dýchacího systému u pravidelných kuřáků kanabisu.  Stejné histopatologické a mutagenní změny, které jsou považovány za prekurzor rakoviny plic, byly nalezeny v plicích chronických kuřáků kanabisu.  Případové studie rovněž prokázaly karcinom horní části zažívacího traktu (ústa, jazyk a jícen) u mladých dospělých, kteří byli chronickými kuřáky kanabisu, ale průkaz z epidemiologických studií není konzistentní.
drucken 

www.doping-prevention.com