Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Kanabinoidy (hašiš a marihuana) jsou látky, které jsou schopné navodit psychické změny podobné těm, které se vyskytují při psychóze. Proto jsou tyto látky také nazývány psychomimetika nebo psychedelické látky nebo halucinogeny.
Když se kanabinoidy dostanou do tìla, jejich aktivní souèásti, delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) zmìní aktivitu mozku.  THC působí na kanabinoidové receptory přinášející pocity euforie, uvolnění a zvýšeného smyslového vnímání.  Informace o přítomnosti THC v mozku je přenášená endogenní molekulou – anandaminem.  Anandamin je zapojen do ovlivňování nálady, chuti k jídlu, bolesti, vědomí a pocitů. 
THC zvyšuje uvolňování dopaminu kompenzací inhibičního vlivu GABA neuronů.  Chronické užívání kanabinoidů by mohlo u uživatele vést k destrukci některých neuronových receptorů v mozku vedoucí k nedostatku pozornosti, ztrátě paměti, zhoršené schopnosti učit se a zhoršení psychomotoriky.  Rostoucí počet mladých sportovců užívajících kanabinoidy i přes tresty ve sportu naznačuje, že kanabinoidy nejsou užívány za účelem dopingu, ale spíše ze společenských důvodů.
drucken 

www.doping-prevention.com