Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Nežádoucí účinky pozorované u dospělých osob zneužívajících lidský růstový hormon (hGH) jsou stejné jako klinické příznaky akromegálie při hypersekreci z hypofýzy. Mezi viditelné změny kosti a chrupavky patří mimo jiné zvětšení rukou a nohou, nosu, brady, jazyka a uší. Stejné vedlejší účinky jsou uváděny u dětí, ale kromě toho se může objevit gigantismus v důsledku zvýšeného lineárního růstu kostní tkáně. Je obtížné úplně oddělit biologické účinky hGH od účinků zprostředkovaných přes jeho cílový faktor IGF-1 (insulin like growth factor I). Proto musí být nežádoucí účinky pokládány za kombinované účinky.
drucken 

www.doping-prevention.com