Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Dosud neexistuje důkaz pro vedlejší účinky hormonů a příbuzných látek, jako je inzulín, růstový faktor nebo zneužívání HCG na krev a ostatní.  S ohledem na vedlejší účinky zneužívání erytropoetinu jsou analogické těm, které jsou hlášené pro krevní transfúze a přenašeče kyslíku v příslušné části.
drucken 

www.doping-prevention.com