Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Růstový hormon (hGH) má přímý anabolický efekt, zvyšuje hladiny inzulínu, které vykazují antiproteolytický efekt, pravděpodobně vedoucí ke krátkodobému zvýšení fyzické výkonnosti.  Nicméně dlouhodobé užívání růstového hormonu způsobuje kardiomyopatii a zvyšuje výskyt arytmií.
Erytropoetin (rHuEPO) je většinou zneužíván u vytrvalostních sportovců za účelem zvýšení jejich aerobní kapacity.  Léčba erytropoetinem (rHuEPO) vede ke zvýšení hematologických parametrů u závislého na dávce.  Zvyšuje počet červených krvinek a může také zvýšit hladiny hemoglobinu a hematokritu, pokud se podává opakovaně.  Vysoké hladiny hematokritu mohou způsobit zvýšení viskozity krve, což zvyšuje riziko vzniku trombózy a embolie.  Navíc mohou být pozorovány arteriální hypertenze a záchvaty.  Rovněž bylo dokumentováno významné snížení maximální srdeční frekvence.
drucken 

www.doping-prevention.com