Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Vedlejší účinky erytropoetinu na imunitní systém nejsou stále objasněny. Některé výzkumy  naznačují, že umělé přenašeče kyslíku mohou poškodit imunitní systém. Studie na zvíøatech však ukázaly, že pøedèasnì narození potkani s nižšími hladinami èervených krvinek mìli snížené imunitní funkce, jako je reaktivita T bunìk a tvorba TNF-α (ve srovnání s normálně narozenými potkany).
Kortikotropin se používal pro zvýšení hladin endogenního kortikosteroidu v krvi. Podání kortikotropinu se považuje za podobné systémovému podání kortikosteroidů, o kterém se dobře ví, že potlačuje imunitní odpověď při farmakologických koncentracích. Kortikosteroidy snižují adaptivní odpověď zprostředkovanou lymfocyty, která by zvýšila náchylnost k infekci.
Bylo popsáno, že růstový hormon má obecné účinky podporující imunitu. Exogenně aplikovaný růstový hormon má ochrannou funkci v mnoha modelech infekce, ve kterých hrají makrofágy důležité efektorové role. Existují studie popisující fyziologickou roli růstového hormonu v imunitní odpovědi a změny tohoto hormonu po cvičení, ale neexistují žádné studie, které spojují podání tohoto hormonu jako dopingové látky s jeho účinky na imunitní systém.
Růstový hormon zprostředkuje akutní účinky cvičení na neutrolily. Intravenózní injekce růstového hormonu indukuje výrazně neutrofily. Bylo zjištěno zvýšené respirační vzplanutí bezprostředně po maximální námaze u běžců na lyžích paralelně se zvýšenými hladinami růstového hormonu v séru. Ačkoli změny koncentrace růstového hormonu mohou také přispívat ke změnám respiračního vzplanutí neutrofilů (souvisí s jejich mikrobicidní kapacitou) při opakovaných periodách cvičení nebo jako reakce na trénink, jsou výsledky matoucí. Nejsou k dispozici žádné studie, které by spojovaly podání tohoto hormonu jako dopingové látky a jeho účinky na imunitní systém.
drucken 

www.doping-prevention.com