Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Reprodukční systém
Podávání glukokortikosteroidů snižuje hladiny testosteronu u mužů. Údaje ze studií na zvířatech naznačují, že jedním z možných mechanismů tohoto účinku je porucha signální transdukce LH a tvorby steroidů v Leydigových buňkách.
Hladina estrogenu se snižuje u žen po léčbě glukokortikosteroidy a mohou se objevit nepravidelnosti menstruačního cyklu a amenorea. Může se také objevit opožděná puberta. Používání kortikosteroidů během těhotenství může vyvolat nitroděložní retardaci růstu a potlačení dřeně nadledvin u dítěte.
Další endokrinní účinky
Vedlejší účinky dlouhodobého podávání glukokortikosteroidů na endokrinní systém zahrnují typicky iatrogenní Cushingův syndrom, diabetes mellitus, adrenální atrofii a retardaci růstu. Cushingův syndrom je charakterizovaný měsícovitým tvarem obličeje, tukový hrb, centrální obezita, intolerance glukózy, osteoporóza atd. Nadbytek glukokortikosteroidů vyvolává snížení glukózové tolerance a inzulínovou rezistenci a u jedné pětiny pacientů se může vyvinout diabetes. Po ukončení užívání steroidů se diabetes v normálním případě ztratí.
Podávání glukokortikosteroidů potlačuje osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny. Glukokortikoidy inhibují sekreci ACTH přímým působením na přední lalok hypofýzy a inhibicí sekrece CRH z hypotalamu. Potlačení hladin ACTH vede k atrofii dřeně nadledvin a sekundární nedostatečnosti nadledvin s nízkými endogenními koncentracemi kortisolu. Tato adrenální insuficience se stává klinicky významnou, pokud je exogenní léčba vysazena příliš rychle nebo v případě stresových situací, kdy mohou být nutné vyšší hladiny glukokortikosteroidů. Například časté používání glukokortikosteroidů u sportovců vyžaduje testování adrenální insuficience z důvodu rizika úmrtí v případech souvisejícího závažného stresu (trauma, infekce, chirurgický výkon). Kromě toho nejde jen o syntézu endogenních glukokortikosteroidů, která je potlačena, ale také o syntézu adrenálních androgenů. U žen to může vést ke zrušení na androgenech závislého anabolismu, např. u kostí. Glukokortikoidy mohou inhibovat lineární růst u dětí.
drucken 

www.doping-prevention.com