Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Glukokortikosteroidy mají závažné vedlejší účinky a rizika u svalů, šlach a vazů: od osteoporózy a zvýšeného rizika fraktur a zpomalení reparace kosti až po snížení výživy svalstva a závažné riziko atrofie svalů. Nežádoucí účinky glukokortikosteroidů mohou být srovnávány s účinky anabolických steroidů v důsledku vztahu glukokortikosteroidů ke katabolickým hormonům. Například dlouhodobé zneužívání glukokortikosteroidů nebo klinické používání při léčbě souvisí se ztrátou kostní a svalové hmoty. Spouštěcím faktorem těchto účinků je inhibice kostního metabolismu. Nežádoucí účinky, jako jsou atrofie šlach a vazů, byly také hlášeny ve studiích na zvířatech a případových studiích u lidí.
drucken 

www.doping-prevention.com