Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Na rozdíl od dobře známých imunosupresivních účinků glukokortikoidů bylo v několika studiích prokázáno, že glukokortikoidní hormony mají také imunomodulační a imunitu stimulující účinky. Farmakologické koncentrace glukokortikoidů vykazují obecně imunosupresivní účinky, zatímco za odlišných stavů mohou fyziologické koncentrace vykazovat imunomodulační, imunostimulační nebo imunosupresivní účinky, např.:
  • Glukokortikoidy zvyšují buněčnou imunitu, humorální a vrozenou imunitu a aktivaci T buněk. Také zvyšují produkci cytokinů a rezistenci vůči infekci.
  • Fyziologické změny hladin glukokortikoidů mají ochranné imunosupresivní účinky.  
Ale protože zneužívání glukokortikoidů představuje vždy farmakologické dávky, zahrnují možné chronické vedlejší účinky systémové infekce v důsledku imunosuprese.
drucken 

www.doping-prevention.com