Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Předpokládá se, že vedlejší účinky na kardiovaskulární systém jsou založeny na stimulaci erytropoetinu se zvýšením počtu erytrocytů vedoucím ke zvýšenému riziku kardiovaskulární příhody.
Ale kvůli chybějícím zkušenostem na poli genového dopingu nejsou hlášeny zvláštní vedlejší účinky a může se o nich jen spekulovat.
drucken 

www.doping-prevention.com