Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Beta-blokátory inhibují účinky katecholaminů na beta-adrenergní receptory. Jejich chronické užívání v klinické praxi souvisí s nežádoucími úèinky na citlivost na inzulín, glykemickou kontrolu a výskyt diabetu mellitu typu 2. Výzkum ukázal, že většina beta-blokátorů významně snižuje citlivost na inzulín a zvyšuje riziko nástupu diabetu. Mechanismus tohoto účinku není úplně pochopen, ale bylo navrženo několik možností: přírůstek tělesné hmotnosti, snížení tvorby inzulínu a snad nejdůležitější, snížení průtoku krve do svalů a následné snížení inzulínem stimulovaného vychytávání glukózy.
Nedávné údaje naznačují, že beta-blokátory indukují zhoršení sexuální aktivity, erektilní dysfunkce a snížení plasmatických koncentrací testosteronu u hypersenzitivních pacientů mužského pohlaví.
drucken 

www.doping-prevention.com