Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Nežádoucí účinek týkající se kosterního svalstva může být pozorován u glykogenolýzy, která je zprostředkována epinefrinem prostřednictvím stimulace beta-2 receptorů. Během submaximálního cvičení není glykogenolýza ve svalech ovlivněna, ale maximální glykogenolýza při nadměrném cvičení se snižuje. Nežádoucí účinky beta-blokátorů mohou být pozorovány při předávkování nebo zneužívání zdravými osobami hlavně v oblasti kardiovaskulárního systému.
drucken 

www.doping-prevention.com