Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Bylo pozorováno, že jak praktolol, tak i oxprenolol mohou způsobit generalizované psoriaziformní léze na kůži nebo akutní vzplanutí psoriázy.  Kromě toho mohou beta-blokátory vyvolat  alergie, ekzémy nebo jiné kožní poruchy.
drucken 

www.doping-prevention.com